Co to jest strona projektu?

Strona Projektu to strona w obrębie serwisu MegaTotal.pl, grupująca wszelkie informacje o Projekcie i aktywności z nim związane: m. in. utwory, opis celu, info o budżecie, bonusy, którymi Twórca chce zachęcić Użytkownika oraz mechanizm transakcyjny, dzięki któremu Fani mogą przekazać MegaCenty na Projekt.

Strona Projektu tworzona jest automatycznie podczas tworzenia projektu.