Jak dodać utwór?

Na stronie projektu kliknij niebieski button i otwórz formularz dodawania utworu. Prześlij plik i podaj jego tytuł. Możesz także dodać opis – np. tekst utworu, avatar, tagi, ID3 tagi, oraz ustalić cenę – od 1 do 99 MegaCentów.