Jak wygląda moderacja?

Po otrzymaniu informacji o nowym projekcie moderator sprawdza, czy jest on zgodny z naszym regulaminem i wytycznymi.

Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie, Twórca otrzymuje zielone światło i decyduje, kiedy go opublikuje.

Jeśli weryfikacja jest negatywna, Twórca dostaje informację, co musi poprawić i uzupełnić, by jego projekt mógł być opublikowany.