Jak wyglądają zobowiązania Twórcy wobec MegaTotal.pl?

Zobowiązania Twórcy określa on sam. Są one dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze publikując projekt, określa co chce za zebrane pieniądze stworzyć. I jeśli je zbierze, musi zrealizować to, do czego się zobowiązał.

Po drugie w trakcie zbierania Twórca obiecuje osobom, które go wesprą, różne rzeczy – tzw. bonusy i obietnice. No i po zebraniu musi się z nich wywiązać.