Kto dysponuje zebranymi środkami?

Zebranymi środkami dysponuje osoba, która opublikowała projekt na MegaTotal.pl. Oznacza to, że Twórca otrzymuje pieniądze do ręki (znaczy się na konto bankowe) i może zrealizować projekt z dowolnie wybranymi partnerami – np. wydać płytę w wytwórni, z którą się na to umówi.

Dotyczy to jedynie projektów, które zostały opublikowane na nowej wersji serwisu MegaTotal. 2. 0, czyli po styczniu 2012 roku.

Wydawcą pozostałych projektów jest MegaTotal.pl. W tym przypadku to my pokrywamy wszelkie koszty realizacji do wysokości zebranej sumy.